Hiperparazite fungice


Clasa Saccharomycetes Această clasă are un ordin Saccharomycetalescu 11 medicamente pentru tratamentul viermilor umani şi de specii saprofite sau parazite. Ciupercile Saccharomycetales sin. Endomycetales au miceliu slab dezvoltat sau pseudomiceliu, celule vegetative care se înmulţesc prin înmugurire sau fisiune şi asce libere neînvelite care sunt dispuse solitar sau în lanţ Kirk şi colab.

Transcript

Dintre genurile cu numeroase specii comune menţionăm Saccharomyces, Endomyces şi Candida. Saccharomyces cerevisiae Drojdia de bere Specia Saccharomyces cerevisiae fam. Saccharomycetaceae, ord. Saccharomycetales; tab.

  1. Vaccino papilloma virus adulto
  2. IERARHIZARE_PROIECTE_TIP_A_CONTINUARI_
  3. patologie morfov
  4. Totalitatea microorganismelor cu celule de natura vegetala care se dezvolta intr-un habitat.
  5. Incubaţia: perioada cuprinsă între infecţie şi apariţia primelor simptome ale bolii.

Ciuperca prezintă hiperparazite fungice varietăţi şi foarte multe tulpini cu importanţă economică deosebită. Saccharomyces cerevisiae var. Saccharomyces ellipsoideus este cunoscută sub denumirea de drojdia de vin. Această specie prezintă importanţă practică deosebită, deoarece este folosită la fermentaţia alcoolică a berii, a vinului şi la dospirea pâinii, în panificaţie. Este denumită popular drojdie de bere. Saccharomyces cerevisiae: celule vegetative imagine la microscop optic.

Clasa Taphrinomycetes Această clasă are un ordin Taphrinalesdouă familii Protmycetaceae şi Taphrinaceae6 genuri şi specii. Familia Taphrinaceae cuprinde un singur gen Taphrina cu 95 de specii parazite, capabile să sintetizeze chinone fitohormoni care determină gale, hiperplazii pe organele atacate. Miceliul este subcuticular sau subepidermal şi este format din celule dicariotice ascogene, care predomină în ciclul biologic.

Ascele sunt libere, cilindrice, sunt susţinute de o celulă bazală şi se formează pe suprafaţa organelor atacate. Între asce nu există ţesuturi. Într-o ască se formează câte 8 ascospori unicelulari, hialini, elipsoidali sau sferici, care au capacitatea de a înmuguri în aceasta Fig.

Aceste specii nu prezintă organe de înmulţire conidii asexuată Kirk şi colab. Dintre speciile genului Taphrina, mătură de vrăjitoare produc speciile T. Taphrina coerulescens produce băşicarea frunzelor de stejar Quercushiperparazite fungice T. Taphrina deformans Băşicarea frunzelor de piersic Simptome. Boala se manifestă pe frunze, flori, fructe hiperparazite fungice ramuri de piersic Persica vulgaris.

hiperparazite fungice

Frunzele atacate prezintă, pe anumite porţiuni sau pe toată suprafaţa, hipertrofii ale parenchimului foliar, ceea ce determină aspectul băşicat al lor, cu umflături pe hiperparazite fungice superioară şi adâncituri pe cea inferioară. La început, frunzele se înroşesc, apoi devin galbene şi în final brune, din cauza necrozării ţesuturilor.

Mai târziu, pe faţa inferioară a frunzelor, în dreptul adânciturilor, apare o pulbere fină, albă-gălbuie, formată din ascele ciupercii Fig. Taphrina deformans: frunze de piersic băşicate.

patologie morfov - [RTF Document]

În cazul atacurilor puternice, se produce defolierea pomilor, ceea ce determină scăderea producţiei. Mezofilul foliar hipertrofiat nu mai este diferenţiat în ţesut palisadic şi lacunar, ci este alcătuit dintr-un ţesut parenchimatos uniform, cu celule izodiametrice şi spaţii hiperparazite fungice foarte mici. Fructele atacate prezintă porţiuni hipertrofiate, băşicate, brune, în dreptul cărora ţesuturile crapă.

Atacul pe flori se manifestă prin hiperparazite fungice, iar pe lăstari prin îngroşarea şi scurtarea acestora. La piersicii atacaţi, se observă şi o scurgere exagerată de clei. Agentul patogen. Taphrina deformans fam.

54124787-FITOPATOLOGIE

Taphrinaceae, ord. Taphrinales; tab. Ascosporii sunt unicelulari, hialini şi aproape sferici µm în diametru şi sunt puşi în libertate, prin gelificarea vârfului ascei Fig. Băşicarea frunzelor de piersic este favorizată de variaţiile mari de temperatură optimul în jur de C, peste C ciuperca îşi pierde virulenţa din lunile aprilie-mai şi de umiditatea excesivă Hatman şi colab. Profilaxie şi terapie. Pentru prevenirea bolii se recomandă: tăierea şi distrugerea prin ardere a lăstarilor atacaţi; strângerea şi arderea frunzelor atacate; folosirea hiperparazite fungice soiuri rezistente de piersic Rază de soare, Floare de mai, Nectarină albă în cultură.

patologie morfov

Taphrina pruni Hurlupi la prun Simptome. Boala se manifestă hiperparazite fungice fructele tinere de prun Prunus domesticala puţin timp după formarea acestora. Fructele atacate au o culoare galbenă-verzuie, sunt mult mai mari decât cele sănătoase, au formă de seceră şi sunt deformate Fig. Mezocarpul fructelor este hipertrofiat, afecțiuni dentare pediatrice endocarpul şi sămânţa sunt atrofiate.

Taphrina pruni: fructe de prun hiperparazite fungice. După câtva timp, fructele atacate prezintă pe suprafaţa lor o pulbere fină, albă-cenuşie, formată din ascele ciupercii. După săptămâni de la apariţia simptomelor, fructele se zbârcesc, se brunifică şi cad. Taphrina pruni fam. Ascele sunt cilindrice, incolore, rotunjite la partea superioară şi cu o celulă ovoidală la bază. În interiorul ascelor, se formează câte 8 ascospori unicelulari, aproape sferici µm în diametrugalbeni-verzui Fig.

Fitopatologie Iacomi B. - Free Download PDF

Ascosporii înmuguresc în interiorul hiperparazite hiperparazite fungice şi sunt puşi în libertate prin gelificarea vârfului acesteia, în lunile mai-iunie. Pentru prevenirea atacului ciupercii, se recomandă: tăierea şi arderea ramurilor atacate, cu scopul de a distruge miceliul de rezistenţă; strângerea şi distrugerea fructelor bolnave.

Clasa Ascomycetes În această clasă sunt cuprinse ciupercile ascomicete care au ascele grupate în corpuri sporifere cleistoteciu, periteciu sau apoteciu şi care se înmulţesc asexuat prin conidii.

hiperparazite fungice

Stadiul sexuat este reprezentat de hiperparazite fungice cu ascospori. Această clasă cuprinde 12 subclase, 50 de ordine, de familii, de genuri şi de specii saprofite sau parazite Kirk şi colab. Ordinul Eurotiales Acest ordin cuprinde specii care au corp sporifer cleistotecial, mic, solitar, rar absent şi stadiul anamorf reprezentat de conidii care se formează pe conidiofor. Ascele sunt saciforme sau clavate şi conţin ascospori aseptaţi.

cancer gastric prognostic hpv facts nhs

Dintre genurile caracteristice din acest ordin menţionăm Aspergillus şi Penicillium mucegai verde-albăstrui. Ciupercile Eurotiales se întâlnesc pe sol şi pe material vegetal Kirk şi colab. Aspergillus niger Simptome.

Please sign in

Este o specie comună în natură, saprofită în sol, gemuri etc. Pe suprafaţa seminţelor sau fructelor atacate se formează un mucegai negru alcătuit hiperparazite fungice miceliul şi sporulaţia ciupercii Fig. Aspergillus niger fam. Trichocomaceae sin. Aspergillaceae sau Eurotiaceae, ord. Eurotiales; tab. Conidioforii sunt erecţi, neramificaţi şi prezintă apical o hiperparazite fungice măciucă.

Conidiile sunt sferice, brune, ornamentate la suprafaţă şi au dimensiuni de 3,0 µm în diametru Fig. Fialidele celulele conidiogene sunt grupate hiperparazite fungice Miceliul coloniei este alb-cenuşiu. Aspergillus niger: imagine la microscop optic: a. Penicillium expansum: măr hiperparazite fungice mucegai verde albăstrui.

Penicillium chrysogenum Specia Penicillium chrysogenum sin. Sporulaţia este verde-albă-struie sau verde-gălbuie şi. Penicillium notatum formează. Aspergillus niger: a. Pentru combaterea acestei specii patogene.

tablete pentru îndepărtarea paraziților din corpul uman tratați paraziții pinworm

Conidioforii sunt de x Pentru aceasta se folosesc fungicide hiperparazite fungice sunt eficiente şi împotriva speciilor de Penicillium care determină mucegaiul verde al seminţelor Fig. Exsudatul de pe colonie este galben-pal până la galben-închis. Pe miceliul alb se formează o sporulaţie brună-negricioasă. Pe mediul Czapek-agar. Pe mediul malţ-agar. Hipotalul reversul hiperparazite fungice este galben sau brun-gălbui.

Metulele sunt în verticil de 3 până la 6 şi au dimensiuni de 18 x 2. Conidioforii sunt izolaţi sau grupaţi.

Killer Zombie Fungus: What is Cordyceps?

Oidiopsis şi Pseudoidium Fig. Penicillium expansum: imagine la microscop optic: a. Ordinul Erysiphales Acest ordin cuprinde o familie Erysiphaceae. În timpul iernii.

Dicţionar legumicultura

Ţesuturile interascale lipsesc. Penicillium expansum fam.

cancer nas simptome cum să vindecăm papilomele la intim

Penicillium chrysogenum fam. Combaterea chimică a făinărilor la plante se realizează cu diferite produse.

Biocontrolul agentilor fitopatogeni-selectia unor suse fungice cu actiune antifungica

Stadiul asexuat este reprezentat de conidiofor cu conidii de tip Oidium. Aspergillaceae sau Eurotiaceae. Colonii de Penicillium expansum de 6 zile. Penicillium expansum Specia Penicillium expansum formează pe mediile nutritive malţ-agar şi Czapek-agar Fig. Fialidele sunt grupate câte în verticil. Ţesutul din dreptul petelor devine treptat brun şi se uscă.

Încărcat de

Când atacul este intens. Incertae sedis. Către sfârşitul perioadei de vegetaţie. Speciile din familia Erysiphaceae pot fi distruse în natură Fig. Sphaerotheca fuliginea: a. Sphaerotheca fuliginea Făinarea castraveţilor Simptome. Pe frunze şi pe tulpină apar pete extinse.

Ampelomyces quisqualis: conidii de Hiperparazite fungice pannosa a şi picnidii de Ampelomyces quisqualis b.